PP Orchestra Mini Concert

PP Orchestra Mini Concert, ณ. ลานด้านหน้า หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  


วันที่ 7 มิถุนายน 2558 12.00 เป็นต้นไป